Zemědělství a potravinářství jako nedílná součást kritické infrastruktury ČR

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s. pořádala kulatý stůl pod záštitou pana poslance Ing. Josefa Kotta, kterému bychom rádi poděkovali. 

Kulatý stůl se konal dne 25. dubna 2023 v odpoledních hodinách v budově Poslanecké sněmovny České republiky. 

Další aktuální události

ARPKI Zpravodajství na Spotify

Dnešním dnem najdete ARPKI Zpravodajství také na streamovací aplikaci Spotify! Na platformě nás najdete jednoduše pod názvem “ARPKI Zpravodajství” nebo na níže uvedeném odkazu.  ARPKI