Zemědělství a potravinářství jako nedílná součást kritické infrastruktury ČR

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s. pořádala kulatý stůl pod záštitou pana poslance Ing. Josefa Kotta, kterému bychom rádi poděkovali. 

Kulatý stůl se konal dne 25. dubna 2023 v odpoledních hodinách v budově Poslanecké sněmovny České republiky. 

Další aktuální události

Seminář NIS 2 v Senátu

13.03.2024 se podílíme s GDPR Support s.r.o – Petrem Gondekem na organizování semináře NIS2 v Senátu

Směrnice NIS 2 a co pro ni udělat

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury byla partnerem semináře “Směrnice NIS 2 a co pro ni udělat”, který organizovala společnost GDPR Support s.r.o.. Seminář byl