ODBORNÝ GARANT PRO ROZVOJ, BUDOVÁNÍ A OCHRANU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Organizace technické podpory, edukace a certifikace pro zabezpečení a ochranu vybavení zařízení kritické infrastruktury.

Civilní ochrana a obrana

Zvládání mimořádných událostí a katastrof

Zajištění energetické bezpečnosti státu

Správa projektů technologie a staveb kritické infrastruktury

Vzdělávání personálu a profesí kritické infrastruktury

O ARPKI

ARPKI je organizační složkou Asociace dodavatelů a standardizace kritické infrastruktury, která má svoje přísná pravidla pro komunikaci uvnitř a navenek a klade velký důraz na důsledné dodržování nakládání s daty a informacemi, které patří do několikastupňové hierarchie důležitosti a utajení.

ARPKI je jednotnou technicko-organizační složkou, jejíž základním úkolem v rámci kritické infrastruktury je proaktivní a reaktivní řešení situací, které úzce souvisí s ochranou života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před vznikem a dopady mimořádných událostí a krizových situací, které by zásadním způsobem mohly narušit funkčnost systémů a fungování suverenity svobodného státu v základech demokracie napříč všem oblastem kritické infrastruktury.

ARPKI.CZ

Kontakt

Partneři

ARPKI dlouhodobě spolupracuje s významnými strategickými partnery a odborníky v oblasti kritické infrastruktury