ODBORNÝ GARANT PRO ROZVOJ, BUDOVÁNÍ A OCHRANU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Organizace technické podpory, edukace a certifikace pro zabezpečení a ochranu vybavení zařízení kritické infrastruktury.

O ARPKI

ARPKI je organizací, sdružující dodavatele standardizací kritické infrastruktury, která má svoje přísná pravidla pro komunikaci uvnitř a navenek a klade velký důraz na důsledné dodržování nakládání s daty a informacemi, které patří do několikastupňové hierarchie důležitosti a utajení.

ARPKI je technicko organizační jednotkou, jejíž základním úkolem v rámci kritické infrastruktury je proaktivní a reaktivní řešení situací, které úzce souvisí s ochranou života a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před vznikem a dopady mimořádných událostí a krizových situací, které by zásadním způsobem mohly narušit funkčnost systémů a fungování suverenity svobodného státu v základech demokracie napříč všem oblastem kritické infrastruktury.

Kontakt

Partneři

ARPKI dlouhodobě spolupracuje s významnými strategickými partnery a odborníky v oblasti kritické infrastruktury

Akce a semináře