Kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů

Kyberbezpečnost je důležitým aktuálním tématem nejen ve výrobních podnicích, v nemocnicích, ve školách a na úřadech. Svým rozsahem také zasahuje do všech oblastí kritické infrastruktury na úrovni bezpečnosti státu. Kybernetické útoky mohou mít dopad na celé organizace, kde se jedná o nedostupnost dat, přes krádeže intelektuálního vlastnictví, až po zastavení výroby, provozu, reputační riziko v případě úniku citlivých a osobních údajů. Škody však mohou být způsobeny na zdraví i životech lidí. ARPKI disponuje kvalifikovanými odborníky v širokém spektru IT služeb, od kompletní podpory uživatelů, konzultačních služeb, až po správu informačních systémů a souvisejících technologií a spolupracuje s výzkumnými organizacemi a vysokými školami.