Zajištění energetické bezpečnosti státu

Elektřina bez škodlivých emisí, udržitelnost, ekologické hospodářství, zastavení zvyšování využívání přírodních zdrojů, ale také cenová dostupnost a dostatečné rezervy ve výkonu a v distribuci to jsou základní cíle zajištění energetické soběstačnosti. Zařazením odvětví energetiky a distribuce do kritické infrastruktury však přináší nutnost systémového přístup k řešení zajištění bezpečné výroby a rozvodu energií s důrazem na ochrany objektů a liniových staveb proti vnějším ohrožením.

Udržitelnost zabezpečeného systému dodávek čistých energií pro komplexní a rozvinuté infrastruktury vysoce urbanizovaných území, se neobejde bez energetických ostrovních platforem malých modulárních reaktorů, kombinovaných s energetickou kompenzací v podobě bateriových farem anebo příp. jiných pokročilých technologií vysokokapacitního uskladňování energií. O zranitelnosti vitálních systémů výroby a distribuce, pak rozhoduje robustnost, redundantost a diverzita návrhu této části kritické infrastruktury.

ARPKI se podílí na multidisciplinární koordinaci, kodifikaci a normativně-legislativním rámci pro projektování, správu a zlepšování systému řízení ochrany vybrané oblasti kritické infrastruktury.

Systémem řízení životního cyklu kritické infrastruktury energetické bezpečnosti a rizikově orientovaných přístupů správy se promítá do: