Správa projektů technologie a staveb kritické infrastruktury

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. vymezuje rozsah odvětví kritické infrastruktury a očekává, že vymezené komplexy zařízení budou navrhovány, realizovány a provozovány s vysokou úrovní spolehlivosti za všech předpokládaných událostí.

ARPKI zajišťuje ucelený systémový přístup v podobě metodicko-normativních předpisů a doporučení k řešení problematiky bezpečnosti a zvyšování spolehlivosti provozu kritické infrastruktury na úrovni identifikace vitálních prvků, síťového propojení, systémovému vrstvení, definici projektových vstupů a kritériím, a dalším úlohám spojených s návrhem a řízením projektů nejvyšší bezpečnost a spolehlivost provozu.

Určení správných požadavků a kritérií podle odstupňovaného principu ochrany kritické infrastruktury rozhoduje o úrovni konzervatizmu designu podle naléhavosti bezpečnostně-ochranné funkce kritické infrastruktury a tím snížit pravděpodobnost selhání kritické infrastruktury a odvrácení vzniku možné škody.