Kontakt

Sídlo

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s.

Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Kontaktní údaje

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Předseda

Garant krizového řízení, komunikace, certifikace a vzdělávání

Zuzana Hledíková

TAJEMNICE

Administrativa a komunikace

Kontaktní formulář

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Projektový a krizový manažer HZS ČR v IZS s manažerským, psychologickým a pedagogickým vzděláním. Vysokoškolský pedagog a certifikovaný lektor Úřadu vlády ČR v oblasti Soft Skills se zaměřením na krizovou komunikaci a vyjednávání. Specialista na implementaci krizového řízení v procesech kritické infrastruktury ČR, lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče pro oběti mimořádných událostí a pracovníky IZS.
Aktuálně působí v několika společnostech, kde zastává funkci výkonného ředitele a prokuristy. Vyučuje na několika vysokých školách v ČR a v jeho statistice je zaznamenáno přes 40 tisíc posluchačů z řad zaměstnanců státní správy, veřejné správy i samosprávy, firem a komerčních subjektů, případně studentů, se kterými se v posledních 15 letech setkal a diskutoval na různá témata společenského dění u nás, v Evropě a celosvětově. Veškeré
osobní, profesní a společenské aktivity, jsou detailně zpracované na jeho osobních webových stránkách www.kalasek.eu.

Jeho celoživotním motem je „Dosáhnout můžeme i toho, co není na dosah!“. S tímto heslem vstoupil do politiky a chce využít všech svých dosavadních znalostí a zkušeností, s cílem podílet se na zvyšování kvality života spoluobčanů jak ve svém regionu, tak na celostátní úrovni. Stejně jako doposud v rámci své profesní činnosti, kde se přímo zaměřuje na zvýšení kvality osobnostní nebo manažerské úrovně svých posluchačů, spoluobčanů, chce se také osobně zapojit do zvýšení úrovně celospolečenského růstu občanů naší republiky a stabilizaci kritické infrastruktury v ČR.
K uplatnění svých cílů si vybral hnutí STAN pro soulad jeho osobních názorů s programem tohoto hnutí. V činnosti a programové skladbě jeho politického působení cítí potenciál a příležitost ke změně a rozvoji kvality života občanů naší společnosti, ve které žijeme a vychováváme svoje děti.

Projektový a krizový manažer HZS ČR v IZS s manažerským, psychologickým a pedagogickým vzděláním. Vysokoškolský pedagog a certifikovaný lektor Úřadu vlády ČR v oblasti Soft Skills se zaměřením na krizovou komunikaci a vyjednávání. Specialista na implementaci krizového řízení v procesech kritické infrastruktury ČR, lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče pro oběti mimořádných událostí a pracovníky IZS.
Aktuálně působí v několika společnostech, kde zastává funkci výkonného ředitele a prokuristy. Vyučuje na několika vysokých školách v ČR a v jeho statistice je zaznamenáno přes 40 tisíc posluchačů z řad zaměstnanců státní správy, veřejné správy i samosprávy, firem a komerčních subjektů, případně studentů, se kterými se v posledních 15 letech setkal a diskutoval na různá témata společenského dění u nás, v Evropě a celosvětově. Veškeré
osobní, profesní a společenské aktivity, jsou detailně zpracované na jeho osobních webových stránkách www.kalasek.eu.

Jeho celoživotním motem je „Dosáhnout můžeme i toho, co není na dosah!“. S tímto heslem vstoupil do politiky a chce využít všech svých dosavadních znalostí a zkušeností, s cílem podílet se na zvyšování kvality života spoluobčanů jak ve svém regionu, tak na celostátní úrovni. Stejně jako doposud v rámci své profesní činnosti, kde se přímo zaměřuje na zvýšení kvality osobnostní nebo manažerské úrovně svých posluchačů, spoluobčanů, chce se také osobně zapojit do zvýšení úrovně celospolečenského růstu občanů naší republiky a stabilizaci kritické infrastruktury v ČR.
K uplatnění svých cílů si vybral hnutí STAN pro soulad jeho osobních názorů s programem tohoto hnutí. V činnosti a programové skladbě jeho politického působení cítí potenciál a příležitost ke změně a rozvoji kvality života občanů naší společnosti, ve které žijeme a vychováváme svoje děti.