Civilní ochrana a obrana

ARPKI poskytuje svým partnerům know-how v problematice Civilní obrany, zejména při koncipování systému vyrozumění obyvatel, budování úkrytů a bezpečných shromaždišť, poskytování psychologické pomoci a posttraumatické péče. Nedílnou součástí našeho poradenství je také systémová a obsahová podpora vzdělávání obyvatelstva v této problematice.

Pro prvky kritické infrastruktury, veřejnou správu a soukromé společnosti nabízíme projektové řízení v oblasti ochrany měkkých cílů.

Oblasti působení ARPKI:

  1. Systémová podpora v problematice civilní obrany, její začlenění do krizového managementu organizace
  2. Certifikace budov a zařízení civilní obrany
  3. Edukace obyvatel, veřejné správy a firem