Zvládání mimořádných událostí a katastrof

Komplexní podpora a odborné poradenství ARPKI v oblasti krizového managementu vychází z aktuálně platné české i evropské legislativy a je definována jako ucelený soubor pravidel, doporučení a nejlepších praxí v oboru, umožňující vybudovat funkční systém krizového řízení v organizaci.

Našim partnerům poskytujeme erudovaný servis při tvorbě bezpečnostní dokumentace, nastavení řídících procesů a kompetencí uvnitř organizace.

Před zpracováním návrhu řešení je vždy provedena funkční analýza a analýza rizik, které vymezují faktický stav krizového managementu a existenci bezpečnostních hrozeb v organizaci a určí hlavní směry krizového plánování a postupy krizového řízení.

Krizové plánování – systematická příprava organizace na zvládání mimořádných událostí, zpracování manuálů pro jednotlivé základní typy mimořádných událostí, vzdělávání a odborná příprava bezpečnostního managementu organizace (viz. sekce Vzdělávání personálu a profesí KI)

Krizové řízení – externí podpora při zvládání mimořádných událostí a odstraňování jejich následků a to včetně minimalizace dopadu na chod organizace.

ARPKI v oblasti problematiky krizového managementu a zvládání mimořádných událostí úzce spolupracuje s renomovanými odborníky z řad složek IZS, orgánů veřejné správy a akademické sféry.