Kritická infrastruktura z pohledu obranyschopnosti ČR

Akce se koná pod záštitou pana poslance Ing. Josefa Bělici, MBA, předsedy Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR

Seminář se uskuteční 19. ledna 2023 od 13:00 do 16:30 v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. 48/Konírna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1.

Program
PhDr. Mgr. Dušan Kalášek – předseda ARPKI
„Důležité aspekty obranyschopnosti ČR v kontextu problematiky kritické
infrastruktury“

brigádní generál Ing. Petr Šnajdárek – ředitel Sekce
komunikačních a informačních systémů MO
„Digitalizace procesů krizového řízení a včasného uvědomování“

plk. gšt. Ing. Pavel Šmídek Ph.D. MBA – vedoucí oddělení OPSÚ,
Odboru obranných příprav, SRPS MO
„Problematika ODOS (objekty důležité pro obranu státu“

Tomáš Prokeš, Agentura ČAS – Česká agentura pro
standardizaci
„Rozvoj Facility information managementu v ČR, jedné z důležitých
dovedností při správě kritické infrastruktury“

Tomáš Krejčí – sekce Národní centrum kybernetické
bezpečnosti (NCKB) – 1. Náměstek ředitele NÚKIB
„Kybernetická bezpečnost kritické infrastruktury“

Ing. Jakub Voleman – CNS a.s.
„Poučení z doby covidové jako součást kritické infrastruktury“

Ing. Bohdan Pavelka – Správa státních hmotných rezerv
„Koordinace vyžadování věcných zdrojů pro krizové stavy (proces a
informační podpora)”

 

Další aktuální události

ARPKI Zpravodajství na Spotify

Dnešním dnem najdete ARPKI Zpravodajství také na streamovací aplikaci Spotify! Na platformě nás najdete jednoduše pod názvem “ARPKI Zpravodajství” nebo na níže uvedeném odkazu.  ARPKI