Kritická infrastruktura z pohledu obranyschopnosti ČR

Akce se koná pod záštitou pana poslance Ing. Josefa Bělici, MBA, předsedy Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR

Seminář se uskuteční 19. ledna 2023 od 13:00 do 16:30 v budově Poslanecké sněmovny – místnost č. 48/Konírna, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1.

Program
PhDr. Mgr. Dušan Kalášek – předseda ARPKI
„Důležité aspekty obranyschopnosti ČR v kontextu problematiky kritické
infrastruktury“

brigádní generál Ing. Petr Šnajdárek – ředitel Sekce
komunikačních a informačních systémů MO
„Digitalizace procesů krizového řízení a včasného uvědomování“

plk. gšt. Ing. Pavel Šmídek Ph.D. MBA – vedoucí oddělení OPSÚ,
Odboru obranných příprav, SRPS MO
„Problematika ODOS (objekty důležité pro obranu státu“

Tomáš Prokeš, Agentura ČAS – Česká agentura pro
standardizaci
„Rozvoj Facility information managementu v ČR, jedné z důležitých
dovedností při správě kritické infrastruktury“

Tomáš Krejčí – sekce Národní centrum kybernetické
bezpečnosti (NCKB) – 1. Náměstek ředitele NÚKIB
„Kybernetická bezpečnost kritické infrastruktury“

Ing. Jakub Voleman – CNS a.s.
„Poučení z doby covidové jako součást kritické infrastruktury“

Ing. Bohdan Pavelka – Správa státních hmotných rezerv
„Koordinace vyžadování věcných zdrojů pro krizové stavy (proces a
informační podpora)”

 

Další aktuální události

Seminář NIS 2 v Senátu

13.03.2024 se podílíme s GDPR Support s.r.o – Petrem Gondekem na organizování semináře NIS2 v Senátu

Směrnice NIS 2 a co pro ni udělat

Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury byla partnerem semináře “Směrnice NIS 2 a co pro ni udělat”, který organizovala společnost GDPR Support s.r.o.. Seminář byl