Kritická infrastruktura v ČR: Přehled klíčových odvětví a jejich význam pro stát

ARPKI Zpravodajství

Kritická infrastruktura je klíčovým prvkem pro stabilitu státu a společnosti. Pokud dojde k výpadku nebo poruše této infrastruktury, mohou nastat závažné následky, jako jsou hospodářské škody, ztráty lidských životů, ekonomické kolapsy nebo narušení bezpečnosti státu. Je důležité, aby byla kritická infrastruktura chráněna a zabezpečena před možnými hrozbami a riziky, aby mohla plnit svou klíčovou roli […]