Kritická infrastruktura ve zdravotnictví

ARPKI Zpravodajství

Kritická infrastruktura ve zdravotnictví (KIvZ) se týká systémů, služeb a zařízení, které jsou důležitým prvkem pro funkčnost zdravotnických služeb a poskytování péče pacientům v případě nouze. Některé z klíčových prvků kritické infrastruktury ve zdravotnictvím mohou zahrnovat: Elektronické zdravotní záznamy, systémy informačních technologií pro zpracování, zachování a sdílení pacientských dat, zdroje energie a zabezpečení elektřiny pro […]