Kybernetická bezpečnost a kritická infrastruktura ve vodárenství

Pod vlivem událostí, které v posledních několika letech, a především v několika posledních měsících roku 2022 negativně ovlivnily chod naší společnosti, se v celospolečenské diskusi skloňuje stále více používaný pojem „kritická infrastruktura“. Tento pojem je často zaměňován s jinými, velmi podobnými pojmy, jakými jsou například „technická infrastruktura“ nebo „infrastruktura“. Pro laickou veřejnost je těžké rozlišovat tyto pojmy. Podobná situace s chybnou interpretací a rozlišením obsahové stránky těchto pojmů mnohdy […]